1.Üye memnuniyeti araştırmalarına göre; 2011’de yüzde 51 iken 2014’te yüzde 62,5 oranında üye memnuniyetine ulaşılmıştır.
2.2015’te ise bu oran yüzde 70,2’ye yükselmiştir.
3.2017 yılında yapılan araştırmada ise yüzde 70’lerin çok çok üstüne çıkmıştır.
4.Kayseri Tüccar Profili çalışması yapılmış ve kitap haline getirilmiş ve yayınlanmıştır.
5.Merkez çarşı Araştırması kitabı yayınlanmıştır.
6.Kayseri Ticaret Odası’nın hazırladığı, Kayseri Ekonomik ve Sosyal Rekabet Endeksleri Sisteminin Kurulması Projesi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Doğrudan Faaliyet Destek programı kapsamında gerçekleştirilmiş ve yayınlanmıştır.
7.Kayseri’nin 81 il arasındaki ekonomik ve sosyal rekabet edebilirliği 300 alt değişkene göre incelenmiştir. Bu inceleme sonucuna göre bir veri tabanı hazırlanarak web sitemizde yayınlanmıştır. Ayrıca, bu çalışma sayesinde tüm iller arasında karşılaştırma yapılabilmektedir.
8.Aynı zamanda oluşturulan rapor kitabı ülke genelinde dağıtılmıştır.
9.Kayseri Ticaret Odası’nda üyelerin bilgilendirilmesine yönelik yaptığı çalışmalardan bazıları şunlardır;
2013-2014-2015-2016 Faaliyet Raporları
Ticarete Bakış Dergisi
3. Kayseri Sempozyumu Bildiriler Kitabı
İş Dünyasına Umut Veren Kadınlar Çalıştayı Kitabı
Yeni Üyeleri Bilgilendirme Kitapçıkları
Kayseri ve Ekonomisinin Dünü Bugünü Yarını
Oda Muamelat Yönetmeliği Broşürü
Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Odalar Ve Borsalar
Kanunu
Tüccar Profili Araştırması
Kayseri Ticaret Odası Hizmet Binası Ulusal Mimari Fikir
Yarışması Kitabı