İHRACATTA HEDEF 5 MİLYAR$

Küresel dünyada gelişen ekonomik yapıların dünya nezdinde yer bulabilmesi ve söz sahibi olabilmesi, güçlü ekonomik yapılarıyla mümkün olmaktadır. Şirketlerin ve kurumların gelişen teknolojik ve sosyal imkanlarla artıracakları ihracat kapasiteleri,  bu güçlü ekonomik yapıya katkı sunacaktır. Kayseri, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre 2016 yılı içerisinde gerçekleştirmiş olduğu yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ihracat ile ülke bazında 12. Sırada yer almaktadır. Bu projeyle kısa vadede ilimiz ihracatının 5 milyar dolara ulaşması hedeflenmektedir.