1.Odamız, TOBB Akreditasyon Sistemi ile Avrupa’daki Odalara denk kaliteli hizmet sunmaktadır. Ayrıca Oda bünyesindeki hizmet türünde artış, hizmet kalitesinin iyileştirilmesi sağlanmıştır.
2.Üyelerimize kaliteli hizmet sunma noktasında, Türkiye’de ve dünyada bulunan meslek odalarına örnek olma vizyonumuzu gerçekleştirme yolunda önemli adımlar atılmıştır.
3.Kayseri Ticaret Odası, 2013 yılından bu yana TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi denetimlerini başarı ile geçmiştir.
4.Göreve geldiğimiz 2013 yılı Mayıs ayında C Sınıfı olan seviyemiz 2013 yılı sonunda yapılan denetimde B Sınıfına, 2016 yılı sonunda yapılan denetimde de A sınıfına yükselmiştir.
5.2016 yılı akreditasyon denetiminden başarı ile geçilmesinin ardından, yeni hedef olarak A Plus Sınıfı hizmet veren Oda statüsüne yükselme çalışmaları başlatılmıştır.
6.Odamız, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS IS0 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir.
7.Kayseri Ticaret Odası; 1998 yılında almış olduğu ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardının revizyonundan dolayı uyguladığı sistemi yeni TS EN ISO 9001:2015’e göre yapılandırmış ve Eylül 2016’da TSE tarafından yapılan tetkikten sonra yeni standarda göre belgelendirmeyi sağlamıştır.
8.Odamız bu geçişle Türkiye’deki az sayıda olan Odalar arasına girmekle birlikte Kayseri genelinde de ilk geçiş yapan kurumlardan biri olmuştur.
9.Odamız TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile kaliteli hizmetin sunumunda ve hedeflere ulaşmada sürekli performans artışı sağlamıştır.
10.Odamız TS EN ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ile Üye memnuniyetini ön planda tutarak Üyelerden gelen her türlü bildirimi sistem dahilinde etkili olarak ele almıştır.
11.Etkili yönetim anlayışı olarak üyelerimizden ve paydaşlarımızdan gelen bildirimin Oda için en büyük gelişim aracı olduğunun bilinci ile hareket edilmiştir.
12.TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini Ticaret Odaları arasında ilk kez Odamız almıştır. Halen de bu belgeye sahip tek oda, Kayseri Ticaret Odası’dır.
13.Odamız TS ISO/IEC 27001 Bilgi güvenliği yönetim sistemi ile bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini risk yönetimini uygulayıp muhafaza ederek, ilgili taraflara risklerin doğru bir şekilde yönetildiğine dair güvence vermektedir.
14.Diğer Odalarla kıyaslama çalışması yapılarak gücümüze güç katılmıştır.