“4.Nesil Kent Üniversitesi”
Üyelerine ve topluma faydalı çalışmalar yapan, yürüttüğü faaliyetlerle ilgili her konuda ulusal ve uluslararası alanda lider bir kurum olmayı vizyon edinmiş bir kurum olarak hem iş dünyasının hem de ülke potansiyelinin artırılması amacıyla yeni bir üniversiteyi, yeni faaliyet döneminde Kayseri’ye ve ülkemize kazandırmak için çalışacağız.
Kayseri Ticaret Üniversitesi, ilimizde iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilecek ara eleman ve yetişmiş eleman ihtiyacını, üniversite-iş dünyası işbirliği ile hem teorik hem de pratik alanda sunacağı eğitim faaliyetleriyle karşılayacaktır.
4. Nesil Kent Üniversitesi olma hedefiyle yola çıkan Kayseri Ticaret Üniversitesi, başta bir kent üniversitesi olarak yerel değerlere ve yerel ekonomiye katkı sunmayı hedeflemekte ve böylece tüm şehrimizi eğitim-öğretim, teknoloji, ar-ge, kültürel ve sosyal faaliyetler ile kucaklayacak bir üniversite olacaktır.
Yerel ve global ekonomik ve kültürel gelişmeler, üniversitelerin ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerinin genişlemesi için lokomotif oluşturmaktadır. Üniversitelerin yüksek kalitede eğitim sunması bu genişleme için önemli fakat yetersizdir. Bu lokomotifi kaçırmamak için yüksek kaliteli araştırmalar ve projeler üretebilmeli ve aynı zamanda bu proje ve araştırmaların çıktılarının yerel değerleri canlandırabilmesi hedeflenmelidir. Günümüz dünyasında rekabetin şartlarından biri de üretilen bilginin uygulanabilir olmasıyla ilgilidir.
Bu kapsamda kurulacak üniversite, yetiştirdiği öğrenciler ile bir taraftan ara ve yetişmiş eleman ihtiyacına destek sağlayacak, diğer taraftan da ürettiği bilgilerle iş dünyasının kendini geliştirmesine fırsat sunacaktır. Böylece yerel ve global ölçüde rekabet etme imkanını artıracaktır.
Ayrıca; ilimizde bulunan “Ticaret Lisesi” ve “Endüstri Meslek Lisesi” gibi eğitim kurumlarını ticaret ve sanayi odalarının kontrolünde ve onların ihtiyaçlarına cevap verebilecek tarzda yapılanması hedeflenmelidir. Ticaret ve sanayi odalarının mütevellisinde eğitim müfredatı belirlenen bu okullardan mezun olacak gençler, Kayseri Ticaret Üniversitesi’nin de öğrenci alt yapısını oluşturabilecektir.