Üyeye sürekli güncel bilgi sunacak bir alan tahsis etmeyi ve çıkan çok sayıda gerek mevzuat ve gerekse ticari çalışmalardan üyemizi anında haberdar etmeyi planlamaktayız. Bunun için oda içerisinde kuracağımız sistem ile internet üzerinden sürekli bilgilendirme yapmaya çalışacağız. Ayrıca her sektörden temsilcilerin düzenli olarak program akışına katkı sağlayacağı bir sistem kurularak sektör sorunları ve çözüm önerileri tüm üyelerimize bu platform üzerinden aktarılacaktır.