1.Ülke, bölge ve Kayseri ticaretinin gelişmesini sağlamak amacıyla Lobi faaliyetleri yürütülmüştür.
2.Uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluşlarla ticaret protokolleri imzalanmıştır.
3.Ülkelerin ticaret ve sanayi odaları ve ilgili kişi ve kurumlarla kardeş oda ve işbirliği protokolü imzalanmıştır.
4.Ekonomik canlılığın sağlanması amacıyla, Ziraat Bankası ve Deniz Bank’la anlaşılarak dileyen her bir üyemize 100 bin lira ucuz “nefes kredisi” verilmesi sağlanmıştır.
5.Üyelerimizin yoğun talebi üzerine ve girişimlerimiz sonucu sicil affı sağlanmıştır.
6.Çalışmalarımız sonucu; Çek Kanunu’ndaki olumsuzlukları gidermek amacıyla karekodlu çek uygulaması başlatılmış, ayrıca kanunda değişiklikler yapılmıştır.
7.Piyasanın canlandırılması için, Hükümetimizin firmalara verdiği nakdi desteklere kefil olan KGF’ye bünyemizde yer verilmiştir.
8.Üyelerimizin mağdur olmamaları amacıyla; prim ödemelerinin ötelenmesi, döviz kredisi kullanımında Türk malı ve hizmetlerine sıfır faiz ödemeli, KOBİ’lere 3 yıl vadeli 50 bin lira kredi verilmesi taleplerimiz, çatı kuruluşumuz TOBB ve hükümet tarafından değerlendirilmiştir.
9.Kayseri Ticaret Odası yönetiminin girişimleriyle öncelikli programa alınan, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesine bağlı olarak Yerköy-Kayseri tren hattının yapımı; Kayseri-Samsun, Kayseri-Mersin yük taşımacılığının iyileştirilmesi ve Kapadokya’yı Antalya’ya bağlayacak olan Yüksek Hızlı Tren hattının inşası konusunda girişimlerimiz devam etmektedir. Bu taleplerimiz her platformda dile getirilmiştir.
10.Erciyes ve Aladağlar’ı birlikte ele alan bir turizm destinasyonunun planlanmasını sağlayacak turizm politikalarının uygulamaya geçirilmesi Başbakanlık’tan talep edilmiştir.
11.Başbakanlık’tan, imalat sanayii işletmelerine verilen teşviklerin Kayseri merkez için 3. derece, ilçelerde ve organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösterilmesi halinde 5. derece olarak değerlendirilmesi, mevcut işletmelerin de bundan faydalanabilmesi istenmiştir.
12.Kalkınma Bakanlığı’ndan, Teşvik Belgeli Yatırımlarda, yerli makine teçhizat kullanan girişimcilerin yerli harcama oranları kadar kısmın bir alt bölge yatırım teşviklerinden yararlandırılması istenilmiştir.
13.Kayseri’nin de IPARD desteklerinden yararlandırılması ya da Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı desteklerinin IPARD düzeyine çıkarılması talep edilmiştir.
14.Teşviklerin, tevsi yatırımlarına da verilmesi için girişimlerde bulunulmuş, sektör, ürün ve ilçe bazlı teşvik sisteminin uygulamaya alınması istenilmiştir.
15.Mobilyada KDV, beyaz eşyada ÖTV indirimi için TOBB nezdinde girişimde bulunularak uygulamaya geçilmesi talep edilmiştir.
16.Bankaların aldıkları işleme bağlı masraflara ilişkin olarak, BDDK’ya işlem maliyetlerinin düşürülmesi yönünde talepte bulunulmuştur.
17.Nakliye Komisyoncularının sevk fişlerinin, Maliye Bakanlığı gözetiminde basılması ve denetlenmesine ilişkin, Maliye Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığına çalışma sunulmuştur.
18.Çin malı kırtasiye ürünlerinin standartlara uygun olup olmadığının denetlenmesi konusunda, ilgili Bakanlığa mevzuat değişikliği yapılması yönünde taleplerimiz iletilmiştir.
19.Ekonomi Bakanlığı’ndan, ithal edilen halılarda menşe ülkenin belirtilmesinin sağlanması talep edilmiştir.
20.Maliye Bakanlığı’ndan damga vergisinin kaldırılması istenilmiştir.
21.Elektrik üzerindeki TRT payı, belediye payı gibi eklemelerin kaldırılması gerektiği Enerji Bakanlığı’na bildirilmiştir.
22.Uluslararası taşımacılık yapan şoförlerin Ehliyet, Dijital Sayısal Takograf Kartı, Uluslararası Ehliyet, Tehlikeli Madde Taşımacılığı Ehliyeti (SRC5) ve SRC3 Belgelerine sahip olması gerektiği konusunda bilgi aktarılmıştır.
23.Bu ehliyetlerin şoför tarafından daha güvenli saklanması ve gümrüklerden geçişlerde yetkililer tarafından istenildiğinde gösterilebilmesi için bu 5 ehliyeti içerisinde bulunduracak tek bir ehliyet hazırlanması Ulaştırma Bakanlığı’ndan istenilmiştir.
24.Halı imalatı yapan firmalara Halk Eğitim Müdürlüklerinden halıcılık konusunda usta öğretici atanması için Milli Eğitim Bakanlığı’na müracaat edilmiştir.
25.Piyasa Gözetim-Denetim işlemlerinin yanlış uygulandığı, uygulamanın düzeltilmesi Bilim ve Sanayi Bakanlığı’ndan istenilmiştir.
26.Mesleki eğitimde, Almanya ve Avusturya modeli uygulanması konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’na müracaatta bulunulmuştur.
27.İş dünyasının, Çek Yasası’nın değiştirilmesini isteyen görüşleri Bakanlıklara arz edilmiştir. Mahkemelerdeki bilirkişi uygulamasının davaların uzamasına yol açması ve karar kalitesine olumsuz etkileri Adalet Bakanlığı’na iletilmiştir.
28.Odaların tahkimle birlikte arabuluculuk yapmasının sağlanması konusunda TOBB’a ve Adalet Bakanlığı’na müracaat edilmiştir.
29.Ticari uyuşmazlıklarda Arabuluculuk konusunda toplantılar düzelenmiş ve üye bilgilendirmeleri gerçekleştirilmiştir.
30.Rezidansların da oteller gibi denetime tabi tutulması konusunda ilgili Bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunulmuştur.
31.Müteahhitlik mesleğinin bir kanuna tabi olması için ilgili bakanlığın mevzuata yönelik çalışma yapması istenmiştir.
32.Maden Kanunu’na ilişkin görüşler ilgili Bakanlığa aktarılmış ve maden ruhsatlarına bölünme imkânı sağlanması talep edilmiştir.
33.Pert araçların, yeniden trafiğe çıkmasının önlenmesine ilişkin Ulaştırma Bakanlığı’ndan talepte bulunulmuştur.
34.Uluslararası nakliyeciler, mermerciler, halıcılar, tekstilciler, ayakkabıcılar ve dericiler gibi sektörlerde toplu işyeri kurulmasına yönelik çalışmalar sürdürülmüştür.
35.Bunlar sadece örnektir. Bunlar gibi daha birçok konular, ilgili makamlarla görüşülerek veya yazılarak üyelerimizin talepleri iletilmiş ve çözüm için gayret gösterilmiştir.
36.AB Projelerinin işbirliği içerisinde uygulanması sağlanmaktadır.
37.Yurt dışındaki ticaret ve sanayi odalarına üye olunmaktadır.
38.Üyelerimize destek ve yardım sağlayan kuruluşlarla işbirliği yapılmaktadır.
39.Yurt içi fuarlarda Kayseri’yi temsil eden stantlara destek verilmektedir.