1.Meslek komitesi toplantıları asil ve yedeklerle düzenli olarak toplanmıştır.
2.Belirli aralıklarla meslek grubu üyeleri de bu toplantılara davet edilmiştir. Böylelikle daha çok katılım sağlanmış, daha çok görüş ve öneri ortaya konmuştur.
3.Geniş bir katılım sağlamak amacıyla meslek komitesi yedek üyeleri de toplantılara çağrılmıştır.
4.Düzenlenen meslek komitesi toplantılarına, komiteden sorumlu Yönetim Kurulu üyeleri de katılmıştır.
5.Toplantılarda belirlenen komite talepleri, Yönetim Kurulu toplantılarında değerlendirilmiş ve sonuçlandırılmıştır.
6.Ayrıca meslek komitesi başkanları, Yönetim Kurulu toplantılarına davet edilerek görüşleri alınmıştır.
7.Meslek Komitesi toplantılarına ilişkin faaliyetler kapsamında, 2013 yılı Mayıs ayından bu yana;
• 1900 meslek komitesi toplantısı yapılmış,
• 33,500 üyemiz davet edilmiş, 15 bine yakın üyemiz
toplantılarımıza iştirak etmiş,
• 3800 gündem maddesi görüşülmüş,
• 1600 talep Yönetim Kurulu gündemine alınmış,
• 950 talep ve sorun çözüme kavuşturulmuştur.
8.Meslek Komitelerine yönelik eğitim ve istişare toplantıları düzenlenmiştir.
9.Meslek Komitesi başkanları ile müşterek toplantılar yapılmıştır.
10.Yeni üyelerimiz gruplar halinde bilgilendirilmiş, kamu kurumu yetkilileri ile tanıştırılmıştır.
11.2013 yılı Mayıs ayından bu yana düzenlediğimiz “yeni üye” bilgilendirme toplantılarımızın sayısı 14’e ulaşmış, 4500’e yakın yeni üyemize gereken bilgiler aktarılmıştır.
12.Fuarlarla ilgili bilgilendirmeler meslek komitelerine 3 ay öncesinden mail kanalı ile yapılmıştır.
13.Komite toplantılarında karar alınması ve yeterli talep olması halinde fuar organizasyonları ve iş gezileri düzenlenmiştir.
14.Değişen yasa ve yönetmelikler, teşvik ve hibeler hakkında komite toplantılarında üyelerimize sürekli bilgi verilmiştir.
15.Ayrıca; Meslek Komitelerine yönelik eğitim ve istişare toplantıları gerçekleştirilmiştir.
16.Meslek Komitesi başkanları ile müşterek toplantılarda bir araya gelinmiştir.