“Sanayi ve Ticaret için Teoriden Pratiğe”
Bir ülkenin uluslararası alanda rekabet edebilmesinin en önemli şartı, bilgiyi üreten ve bilgi pazarlayabilen bir ülke konumuna ulaşmasıdır. Ülkemiz, kuruluşunun yüzüncü yılında ulaşılması planlanan 2023 vizyonu çerçevesinde dünyada ilk 10 ekonomi içerisine girmeyi hedeflemiştir. Atılan adım ve gerçekleştirilen faaliyetler ile de bu hedefine adım adım yaklaşmaktadır.
Kayseri Ticaret Odası olarak, ülkemizin bu vizyonuna katkı sunmak, sanayi ve ticaretle ilgili bilgi üretebilmek ve bu bilginin kullanılabilir olması için fırsatlar sunabilmek adına, uluslararası katılımlı, araştırmacıların, eğitimcilerin, sektör temsilcilerinin, ülke temsilcilerinin, uluslararası ve ulusal kuruluş temsilcilerinin, sanayicilerin ve ticaret erbabının katılarak istifade edeceği bir kongre düzenlenecektir. Kongre’de elde edilen bilgi ve uygulamalar çeşitli ödüllerle desteklenecektir.
Diğer yandan kongre sürecinde ortaya konabilmesi adına ilimizde gerçekleştirilmesi planlanan araştırmalar için de hem işadamları hem de araştırmacılar maddi ve manevi olarak desteklenecek ve bilginin üretimine katkı sunulacaktır. Böylece üretilen bilginin uygulanabilirliği artacak ve yerel kalkınma da desteklenecektir. Bu çalışmayla, üretilen her türlü ürün ve markanın hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ticarileştirilmesinin önü açılacaktır.