1.Hızla büyüyen Kayseri’nin yurtiçi, yurtdışı yolcu ve kargo taşıma ihtiyacını karşılamak için havaalanımızın genişletilerek gerçek anlamda uluslararası bir niteliğe kavuşturulması talebi, Ulaştırma Bakanlığı’na iletilmiştir.
2.Hükümetten, Kayseri’yi de kapsayan Kapadokya turizm planı uygulanması talep edilmiştir.
3.İlimizde bulunan üniversitelerde, “Sigortacılık Yüksekokulu” açılması yönünde YÖK’e talepte bulunulmuştur.
4.Suriyeli sığınmacıların mesleki eğitimden geçirilerek istihdam edilmesi ve özellikle meslek sahibi Suriyeli sığınmacıların istihdamına yönelik yasal değişiklikler yapılması istenilmiştir.
5.Kayseri Ticaret Odası’nın desteği ile üyelerimize işyeri yaptırılması amacıyla Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi kurulmuş ve üye kayıtları alınmaya başlanmıştır.
6.Mali Tablolar internet sitemizde yayınlanmaktadır. 2013 yılında yönetime geldikten sonra başlatılan ve 2014 yılına kadar Meclis üyelerine açık olan bu uygulama, şeffaflık ilkesi gereğince bilgi sahibi olmak isteyen herkese açık hale getirilmiştir. Mali tablolar her ay internet sitesinde yayınlanmaktadır.
7.Perakende Kanun Tasarısı Çalıştay’ı Kayseri Ticaret Odası tarafından düzenlenmiş ve ilgili kurum kuruluş temsilcilerinin yoğun katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
8.Yeni İmar Yönetmeliği ve Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Paneli, Kayseri Ticaret odası tarafından düzenlenmiştir.
9.Belediyeler, Milli Emlak Müdürlüğü ve ilgili kurumlarla birlikte kentsel dönüşüm toplantıları düzenlenmiştir.
10.Erciyes Üniversitesi bünyesinde Matbaacılık Meslek Yüksekokulu kurulması için çalışma yapılmıştır. Bu konuda sonuç alınmış ve yüksekokul açılmıştır. Emlak Danışmanlığı Meslek Yüksekokulu kurulması için de girişimlerde bulunulmuştur.