1.Online ödeme ve belge sistemi hayata geçirilmiştir. Yakın zamanda online hizmet kapasitemiz daha da artacaktır.
2.Üyelerin aidat ödemelerini her mecradan yapabilmeleri sağlanmıştır.
3.Yurt içi fuarlara katılanların ulaşım giderlerinin yarısı karşılanmıştır. Fuarlara katılım konusunda üyelerimize bilgi ve belge desteği verilmiştir.
4.Talep halinde yurt içi fuarlara katılan gruplar için otobüs temini yapılmıştır. Yurt içi fuarlarda stant açan Oda üyeleri ziyaret edilmiştir.
5.Antalya’da gerçekleştirilen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı ve Kayseri Mobilya Fuarı başta olmak üzere çeşitli fuarlarda stantlar açılmıştır.
6.Ulusal çaptaki ve ilimizdeki fuarlarda üyelerimizi bilgilendirme ve denetim amaçlı stantlar açılmıştır.
7.Yurt dışına çıkacak üyelerimiz için vize alımı konusunda destek verilmiştir.
8.Tahkim ve Bilirkişi Merkezi kurulmuştur. Eğitim çalışmaları tamamlanmış, Exper ve Bilirkişi listeleri oluşturulmuştur.
9.Bu merkez ile üyelerin çok uzun süren dava aşamalarından kurtarılması amaçlanmıştır.
10.TIR karnesinin alımında, kredi kartıyla vade farksız ödeme imkânı getirilmiştir.
11.Yük taşımacılığı yapan üyelerimizin Ankara Bölge Müdürlüğü’ne gitmeden K Belgesi işlemlerini yapılabilmesi için TOBB ve Ulaştırma Bakanlığı ile protokol imzalanmıştır.
12.Üyelerimizin, Odamıza her mecradan ulaşabilmelerini sağlayacak iletişim esaslı düzenlemeler yapılmıştır.
13.Ticaret sicili işlemlerinde Pay (Hisse) devirlerine harç muafiyeti getirilmesi sağlanmıştır.
14.Ticaret Sicili kayıtlarını en iyi tutan ve tacire en çok hizmet veren Oda sıralamasında çok iyi bir konum elde edilmiştir.Bu sebeple Odamıza ödül verilmiştir.
15.Şirket Sözleşmeleri (Ana Sözleşme), İmza beyanı (Tescil Talepnamesi), Düzeltme Beyanları onay işlemleri Ticaret Sicili Müdürlüğünce de yapılabilir hale gelmiştir.
16.Ticaret sicili harçları, zaman kaybını önlemek amacıyla Oda veznesinden tahsil edilir olmuş ve Maliye Bakanlığı bu uygulamamızı talebimiz üzerine Türkiye geneline yaygınlaştırmıştır.
17.Üyelerimizin, hukuki konulardaki sorularını Oda web sitesi üzerinden hukukçularımıza yöneltebilecekleri sistem oluşturulmuştur.
18.SGK, Devlet Yardım ve Teşvikleri konusunda da üyelerimize danışmanlık hizmeti verilmeye başlanmıştır.
19.Kariyer Merkezi uygulaması kapsamında işçi arayan üyelerimize ve iş arayan kişilere web sitemiz üzerinden yardımcı olunmuştur.
20.İnternet sitemizde yayınlanan İndirim Rehberi sayesinde, üyelerin diğer kuruluşların sağladığı indirimli hizmetlerden yararlanmaları sağlanmıştır.
21.Belirlenen fire ve zayiat oranları ile teamüller internet ortamında üyelerimizin ve kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.
22.Kapalı Çarşı ve Merkez Çarşı ile ilgili 3 kez araştırma yaptırılmıştır.
23.Kapalı Çarşı ve Tarihi Ticaret Mekanları Komisyonu kurulmuş ve geniş katılımlı toplantılar gerçekleştirilmiştir.
24.Kadın Girişimciler Kurulu’na Oda bütçesinden ödenek ayıran ilk Oda olduk ve daha iyi hizmet verilmesini sağladık.
25.Başarılı Oda üyeleri, protokolün de katıldığı toplantılarda taltif edilmiştir.
26.Kayseri ekonomisinin vizyonu belirlenmiş ve buna göretoplantılar gerçekleştirilmiştir.
27.2014, 2015 ve 2016 yıllarında “Gelecek Kayseri’de“ ödül törenleri düzenlenmiştir.Ayrıca Kayseri Ticaret Odası 120. Onur Yılı töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu etkinliklerde Kayseri’ye yatırım yapan başarılı üyelerimiz ve işadamlarımız ödüllendirilmiştir.
28.İlimizin coğrafi işaretlerine sahip çıkılarak kuruluşlara destek verilmesine devam edilmiştir.
29.Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) işbirliğinde Coğrafi İşaretler Sempozyumu düzenlenmiştir.
30.Kayseri Ticaret Odası, ‘4. Türk Patent Ödülleri’ törenine damga vurmuştur.
31.Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, “En Fazla Coğrafi İşaret Tescili Yapan Şehir” ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden almıştır.
32.Kayseri Ticaret Odası, Mayıs 2017 itibariyle Kayseri Pastırması, Kayseri Sucuğu ve Kayseri Mantısı için Avrupa Birliği’ne tescil başvurusu yapmıştır.
33.Coğrafi İşaret Denetleme Sistemi uygulaması hazırlanmış, tanıtımı yapılarak ve firmalarla sözleşme imza töreni gerçekleştirilmiştir.
34.Kayseri ekonomisi ile ilgili bilimsel toplantılar düzenlenmiş ve tebliğler kitaplaştırılmıştır.
35.Üniversitelerle oluşturulan platform sayesinde kamu, üniversite, sanayi işbirliği çalışmalarına hız kazandırılmıştır. AGÜ ile mentorluk protokolü yapılmıştır.
36.Üretici Firma Rehberi internet sitesinde hizmete sunulmuştur.
37.Stajyer Portalı kurulması çalışmalarımız tamamlanmak üzeredir.
38.Üyelerin kısa ve uzun vadeli finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çeşitli bankalarla kredi protokolleri yapılmıştır.
39.Mesleki Yeterlilik Belgesi kapsamında TOBB iştiraki olan MEYBEM A.Ş. ile çalışmalar yürütülmüş ve müracaat edenlere belgelerini almaları konusunda yardımcı olunmuştur.
40.Dezavantajlı gruplara sosyal yardımlarda bulunulmuştur. Kurumlarla proje bazında işbirliği yapılmıştır.
41.Harcırah, harç ve ücretlerde artış yapılmamış, aksine 2014 yılında yüzde 25-47 arasında indirim uygulanarak, 3,5 milyon TL civarında bir paranın üyelerin cebinde kalması sağlanmıştır.
42.2013 yılından bu yana geçen sürede üyelerimizden alınan aidat ve diğer ücretlerde reel olarak zam yapılmamıştır.
43.İlimizle ilgili ekonomik ve sosyal endekslere ilişkin çalışmalar yapılmış ve üyeler bilgilendirilmiştir.
44.2014 Yılı Nisan ayında 3. Kayseri Ekonomisi Sempozyumu Erciyes Üniversitesi ile birlikte düzenlenmiştir.
45.Tüketicilerin yeni çıkan yasalar hakkında bilgilendirilmesi için toplantılar düzenlenmiştir.
46.OSB Hizmet Bürosu, 2014 yılı Ağustos ayında açılmıştır.
47.Büromuzda; dış ticaret ve Oda sicil belgelendirme hizmetleri sunulmaktadır.
48.Üyelerimizin, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi e-devlet uygulamaları için e-imza edinmelerinde kolaylık sağlanmıştır.
49.AGÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen Startup Kayseri (Ortağım Olur musun?) Programına destek verilmiştir.
50.KTO Üyelerine yönelik; Etiyopya ve Tayvan Yatırım Fırsatları ve Çin Yatırım Heyeti toplantıları gerçekleştirilmiştir.
51.Mali Suçları Araştırma Kurulu Bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir.
52.Biyogüvenlik Bilgilendirme Semineri, Ekonomi Bakanlığı Destekleri Semineri, Personel Taşımacılığı Yönetmeliği Bilgilendirme Semineri ve Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Konulu bilgilendirme seminerleri gerçekleştirilmiştir.
53.Kayseri Ticaret Odası AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen, “İş Sağlığı ve Güvenliğinde AB’nin Etkisi” konulu seminer gerçekleştirilmiştir.
54.Kayseri Ticaret Odası ile Kredi Kayıt Bürosu işbirliğinde Çek Sorunları, Alacak Riskleri semineri düzenlenmiştir.
55.Sigortacılık Haftası dolayısıyla “Sigortacılık Haftamız Kutlu Olsun” temalı kan bağışı kampanyası gerçekleştirilmiştir.
56.Yeni bir kurumsal kimlik oluşturulmuş, Oda logosu yenilenmiş ve tanıtım filmi hazırlatılmıştır.
57.İnternet sitesi yenilenerek üyeye daha aktif hizmet verecek hale getirilmiştir.
58.Tüketici Yasası, İş Güvenliği Yasası ve benzeri mevzuat hakkında görüşler bildirilmiş, ayrıca önemli belge sınavlarının şehrimizde yapılması için girişimlerde bulunulmuştur.
59.SRC sınavının şehrimizde yapılması sağlanmıştır.
60.Üyelerimizden iletilen sorunların çözümü ve taleplerinin karşılık bulması amacıyla Cumhurbaşkanı ve Başbakan’a doğrudan bilgi arz edilmiştir. Bakanlıklara ve bağlı il teşkilatlarına sayısız görüş sunulmuştur.
61.Lojistik Köy çalışmalarının tamamlanması ve özellikle uluslararası taşımacılık yapan üyelerimizin bir yerde toplanması ile ilgili çalışmalara destek sağlanmıştır.
62.Kayseri ulaşımının geliştirilmesi amacıyla, il dışında yapılan ulaşım konulu toplantılara aktif olarak katılım sağlanmıştır.
63.Önemli teknik konularla ilgili çalıştay ve paneller düzenlenmiştir.
64.Belediyeler, Milli Emlak Müdürlüğü ve ilgili kurumlarla birlikte kentsel dönüşüm toplantıları yapılmıştır.
65.Odamız girişimleri ile yurtdışı ticari örgüt mensupları, yurtdışı işadamları ile Kayseri işadamları bir araya getirilerek görüşmeler yapılmış ve böylece ihracata yönelik olumlu katkılar sağlanmıştır.
66.Üyelerimizin katılımı ile yurt dışı iş gezileri gerçekleştirilmiştir.
67.Ülke ziyaretleri yapılarak heyetler arasında iş ve yatırım fırsatlarına yönelik görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
68.Ülkelerin büyükelçileriyle vize protokolleri yapılmıştır.
69.Teşvik ve destek mevzuatı, pazar araştırması raporları üyelerle paylaşılmıştır.
70.Büyükelçiler Kayseri’de konuk edilmiş ve Oda üyeleri ile B2B toplantıları gerçekleştirilmiştir.
71.Kayseri’de yatırım yapmak isteyen yabancılara Türkiye ve AB kaynaklı destekler ve teşvikler hakkında geniş bilgi ve destek sağlanmıştır.